Geodézie Plzeňský kraj

Nacházíte se na našem webu v sekci geodetické práce, které vyhotovujeme převážně v Plzeňském kraji v okrese Klatovy, Domažlice a Plzeň. Nabízíme geodetické služby pro soukromé osoby, firmy, obecní úřady a další instituce.

  • Stavíte nebo přestavujete dům či garáž? Pro kolaudační řízení a zápis do katastru nemovitostí budete potřebovat geometrický plán na zaměření stavby, který Vám rychle zhotovíme.
  • Chystáte se budovat nové oplocení pozemku a neznáte jeho přesné hranice? Vyhotovíme Vám vytyčovací náčrt na vyměření pozemku, v terénu označíme a stabilizujeme průběh vlastnické hranice. K této činnosti přizveme i vlastníky okolních parcel.
  • Pro zřízení práva vstupu či vjezdu na část pozemku například z důvodu oprav podzemního vedení, přístupu na pozemek přes pozemek jiného vlastníka, budete potřebovat geometrický plán pro vyznačení věcného břemene. 
  • V případě, že kupujete nebo prodáváte část parcely, bude nutný pro kupní smlouvu a zápis do katastru geometrický plán pro rozdělení pozemku. Stejně tak budete geometrický plán na rozdělení pozemku potřebovat při darování či směně části pozemku.
  • Při přípravě dokumentace stavby například rodinného domu umístěného ve svažitém pozemku, bude pravděpodobně potřeba pro projektovou dokumentaci polohopisné a výškopisné zaměření.