Archeologie

  • Datové modelování-návrh databází
  • Archeologický dozor a konzultace
  • Prostorové analýzy GIS, Lidar
  • Letecké mapování – UAV
  • Fotografická dokumentace
  • Geodetické zaměření